Bouwadvies op maat

Wij willen u, als lezer, het beste advies geven. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Deze week geven wij dan ook graag het woord aan de heer R. Volmer van B.E.C. Bouwadvies.

Traditionele bouwproces:

Een vrijstaande woning, geweldig dat zou iedereen wel willen. Echter tijdens het realiseren van een vrijstaande woning is er geen of nauwelijks externe bouwkundige controle geregeld door particulieren opdrachtgevers, om ook de aannemers te controleren die veel voor particulieren werken. Veel al worden er achteraf keuringen aangevraagd als het kwaad al geschiet is en men de veroorzaakte problemen die tijdens de oplevering aan het licht komen proberen te achterhalen waar wat fout is gegaan.

Dhr. R Volmer, B.E.C Bouwadvies pleit er voor om ook bij de particulieren vrijstaande woningbouw een budget op te nemen, om tijdens de bouw van uw woning onaangekondigde  periodieke bouwkundige keuringen te laten verrichten. Het is hier wel de bedoeling dat de keuringen die gaan plaats vinden bij de aannemer voorgelegd worden / gemeld worden. Dit geeft ook al enige zekerheid dat de aannemer zonder aankondiging gecontroleerd kan worden op zijn uit te voeren werkzaamheden. Dit zal resulteren in een beter communicatie van de aannemer naar zijn werknemers betreft de het waarborgen van de kwaliteit van uw woning.Aanbouw / verbetering van uw woning:

B.E.C Bouwadvies wilt u ook nog een tip meegeven wanneer u een nieuwbouw / verbouwing van uw woning gaat uit laten voeren.

De tip is dat u van de bouwfases veel foto’s moet maken. U hoeft hier niet met nadruk gerichte foto’s te maken tijdens de werkzaamheden. Voor uw archief en/of plakboek kan het wel eens van pas komen als er achter af problemen worden geconstateerd. Begrijpelijk dat de aannemer zijn uit te voeren werkzaamheden natuurlijk niet iedere dag fotografeert om zijn  kwaliteiten te kunnen tonen. U kunt het uitleggen als ondersteuning van het bouwproces. Dit geld zowel , voor , tijdens , en na de bouwwerkzaamheden.

Ook de aannemer kan er baat bij hebben als hij foto’s kan terug halen als er een probleem zouden voor doen.

Bijvoorbeeld een lekkage die aan de oppervlakte komt en men teug kan kijken via gemaakte foto’s waar het probleem / tekortkoming zou kunnen zitten. Dit zal voor de aannemer veel kosten besparen tijdens het oplossen van het probleem. Maar ook kan dit inhouden dat er minder gesloopt hoeft te worden tijdens het verhelpen van de lekkage en u minderlast heeft van het oplossen van het probleem.

B.E.C Bouwadvies