De aannemer & oplevering

 

Op de dag van oplevering krijgt u de sleutels van uw nieuwbouwwoning. Een moment waar u waarschijnlijk lang naar heeft uitgekeken. Voordat u de sleutels ontvangt, loopt u met de aannemer door het nieuwe huis om eventuele gebreken te noteren op de opleveringslijst.

In 2018 heeft een huis gemiddeld 21 gebreken bij oplevering. Inspectie van uw nieuwe woning tijdens de oplevering is dus zeker geen overbodige luxe. Daarbij kan het vervelende gevolgen hebben als u iets over het hoofd ziet. De wet is streng: u kunt de aannemer niet dwingen tot herstel van een gebrek dat bij oplevering zichtbaar was, maar dat u niet heeft geconstateerd. 

Nadat alle gebreken op de opleveringslijst zijn genoteerd, zet u, samen met de aannemer, uw handtekening er onder. Door ondertekening van de lijst erkent de aannemer de aanwezigheid van de gemelde gebreken en verplicht hij zich die gebreken te herstellen. 

Gesteggel over gebreken
Soms loopt het echter anders. Als u en de aannemer het niet eens zijn over de vraag of een opleverpunt als gebrek of tekortkoming is aan te merken, kan er discussie ontstaan tijdens de oplevering. U bent bijvoorbeeld van mening dat de dakramen op zolder te hoog geplaatst zijn, waardoor u niet goed naar buiten kunt kijken. Maar de aannemer vindt dat de ramen op de juiste plek zitten.

Om te voorkomen dat u uw eventuele recht op herstel verspeelt, is het belangrijk dat dit punt op de opleveringslijst wordt genoteerd. De aannemer wil echter voorkomen dat hij dit punt, door het noteren op de opleveringslijst, als gebrek erkent en tot herstel verplicht is. Een patstelling dreigt. 

Wat u kunt doen
In een dergelijke situatie ligt de oplossing voor de hand. In plaats van enkel te noteren dat de dakramen te laag geplaatst zijn, wordt toegevoegd dat de aannemer het daar niet mee eens is. De discussie is daarmee helaas nog niet beslecht, maar wordt uitgesteld, zodat de oplevering kan doorgaan. 

Helaas komt het af en toe voor dat een aannemer categorisch weigert om een punt bij oplevering op de lijst te noteren, zelfs als daarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat hij het punt betwist. En als u vervolgens weigert de opleveringslijst te ondertekenen omdat dat punt niet vermeld wordt, dreigt de aannemer u de sleutel niet te geven. Een vervelend staaltje machtsmisbruik van de aannemer. Hij heeft immers geen enkel redelijk belang om het noteren van een twistpunt en afgifte van de sleutel te weigeren, terwijl u samen met de stoffeerder en verhuizer waarschijnlijk staat te popelen om toegang tot uw nieuwe huis te krijgen.

Moet u dan maar uw recht op herstel prijsgeven door ondertekening van de opleveringslijst zonder dat het betreffende opleverpunt daarin wordt vermeld? Nee. Ook als u de opleveringslijst tekent zonder dat het twistpunt wordt vermeld, kunt u uw recht op herstel beschermen. Stuur zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag nog, een aangetekende brief naar de aannemer en meld daarin alsnog het opleveringspunt dat hij niet wilde opnemen in de lijst. Verzoek de aannemer het gebrek te herstellen. Geef daarbij aan dat u de opleveringslijst slechts getekend heeft om de oplevering niet in gevaar te brengen en schade als gevolg van een latere oplevering te voorkomen. 

Op deze manier vindt de oplevering gewoon plaats, u ontvangt de sleutels van de woning en behoudt uw rechten ten aanzien van het twistpunt.     

Over de auteur
Jurgen Jansen is jurist bij Vereniging Eigen Huis. "Aannemers hebben vaak een te grote angst voor aansprakelijkheid en verliezen de klantvriendelijkheid en rechtvaardigheid dan uit het oog."