De juiste architect bij je CPO project

Projecten met “Collectieve Particuliere Opdrachtgevers”, ook wel CPO projecten genoemd, gaan over het collectief. Het met elkaar en voor elkaar, samen bouwen aan een betere toekomst. Hoe groot de “C” van Collectief is, hangt van het project af. Bij de CPO projecten waar ORIO architecten als architectenbureau bij betrokken is, is deze “C” erg groot. Niet alleen zijn het Collectieve projecten… het zijn ook ecologische, duurzame en vaak zelfvoorzienende projecten. 

Kies de juiste CPO begeleider

Van alle CPO projecten die gestart worden, is er maar een klein percentage dat daadwerkelijk gebouwd wordt. De kloof tussen droom en werkelijkheid is vaak te groot en “men”, de particulieren, overzien vaak niet de consequenties van hun keuzes en missen simpelweg de know-how die professionals wel hebben. Een goede CPO begeleider is dan ook vaak de sleutel tot het succes. Als eenmaal het doel en de missie van de groep bepaald is en de juiste grond gevonden is, dan wordt gezocht naar een geschikt architectenbureau. Een bureau met ervaring op het gebied van CPO projecten, het begeleiden van mensen en in ons geval, ook naar de kennis en kunde op het gebied van ecologische, technische en sociale duurzaamheid. 

Niet ieder architectenbureau kan of wil een CPO project doen waarbij de Collectieve “C” groot is. De groepsdynamiek kan erg intens zijn en vraagt veel van de architect. Naast vormgever en coördinator moet je namelijk ook psycholoog en socioloog zijn en vaak gaat de besluitvorming sociocratisch, een besluitvormingsmethode waarbij gelijkwaardigheid en effectiviteit zijn gewaarborgd en waarbij besluiten worden genomen op basis van consent. Dit betekent veel vergaderen, kennis en informatie overbrengen, de optionele keuzes inzichtelijk maken, grenzen stellen en tot besluiten komen. Het betekent ook goed luisteren, meedenken en meebewegen, maar ook vooral veel plezier hebben in wat je doet. De architect moet passie hebben voor deze manier van samenwerken. Let daar dus op bij de keuze voor de begeleider van jullie CPO project.

Bouwen met stro, een droom of werkelijkheid?

Zijn er specifieke wensen binnen je groep, bijvoorbeeld bouwen met een bepaald materiaal, kijk dan naar een bureau met ervaring met deze specifieke wens. De juiste architect kan namelijk bijdragen een het werkelijkheid laten worden van een droom. Is de wens bijvoorbeeld bouwen met strobalen, dan is architect Michel Post en oprichter van ORIO architecten wellicht de partij voor jullie. Hij wordt gezien als de expert in isoleren en bouwen met stro. In 2012 publiceerde hij het boek ‘Bouwen met stro’ en hij is medeoprichter van de huidige vereniging Strobouw Nederland. 

Het bouwen met stro spreekt echter slechts een klein groepje mensen aan, met name omdat er veel vooroordelen zijn over stro. De essentie is echter dat je een gezond leefklimaat creëert voor een bewoner en dat de materialen die gebruikt worden, zoveel mogelijk uit de natuur komen. Dit kan ook bouwen met vlas, wol, hennep of hout zijn, ook wel ecologisch bouwen. Deze integrale en holistische benadering wordt door steeds meer architecten omarmd, waardoor de keuze voor een architect, een persoonlijke wordt. Ook in ecologisch bouwen is Orio Architecten expert en zijn zij vaak de juiste partij voor CPO projecten die op deze manier wensen te bouwen.

Beurs Eigen Huis bouwen verbouwen duurzaam wonen architect
Beurs Eigen Huis bouwen verbouwen duurzaam wonen architect