Duurzaam (ver)bouwen

Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid. Zo ook het bouwen van je nieuwe huis. Het is niet alleen beter voor het milieu, maar ook beter voor jezelf!

Men kent de zonnepanelen, zuinige HR-verwarmingsketels en isolatieglas, maar wat is duurzaam bouwen nu precies? Allereerst is het zo dat de mensen die een duurzaam huis (laten) bouwen respect hebben voor mens en milieu. Alles draait om energiebesparing. Daarnaast is het zo dat bij duurzaam bouwen ook gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van de bewoners. Ook is een gezond binnenmilieu (denk aan goede ventilatie etc.) erg belangrijk bij het duurzaam bouwen. Duurzaam slopen, ook niet onbelangrijk. Duurzaam slopen houdt in dat de materialen die vrijkomen bij de sloop worden gerecycled. Daarnaast speelt verantwoord watergebruik ook een belangrijke rol in het duurzaam bouwen. En als laatste is het belangrijk dat ze voorkomen dat de grondstoffen voor bouwmaterialen niet uitgeput raken.

Natuurlijk zijn er een aantal regels verbonden aan het duurzaam bouwen. In een bouwbesluit staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan duurzame woningen moeten voldoen. Je kunt hierbij denken aan veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en energiezuinigheid.

Er zijn verschillende soorten strategieën die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van een duurzaam huis. Zo heb je Trias Energetica, een van de meest bekende strategieën. Hierbij richt je vooral de aandacht op energiebesparing. Ook heb je Trias Ecologica, hierbij ontwikkel je een stappenplan voor duurzaamheid. People-, planet-, profit-benadering, hierbij is het belangrijk dat er evenwicht komt tussen mensen, aarde, leefmilieu en de economie. Het moet dus duurzaam zijn, maar het moet ook prettig zijn om in te wonen. Daarnaast heb je ook nog Industrieel, flexibel en demontabel bouwen, hierbij gaat het niet alleen om het gebouw zelf, maar ook om het bouwproces en de organisatie ervan. Cradle to Cradle, een strategie die ervan uitgaat dat alle gebruikte materialen weer worden gerecycled.

Omdat duurzaam bouwen duur kan zijn heeft de Rijksoverheid subsidies in het leven geroepen voor duurzaam bouwen. Allereerst is natuurlijk je energierekening veel langer dan de rekeningen van een normale woning. Daarnaast kun je ook nog denken aan een groenregeling waardoor je financieringen voor duurzaam vastgoed goedkoper zijn.

Uiteindelijk willen we streven naar een beter milieu en wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen we nog heel lang genieten ervan!

www.rijksoverheid.nl