Gezond woonklimaat

Mechanische luchtafzuiging is in de meeste goed geïsoleerde huizen standaard ingebouwd. Oude woningen hebben een natuurlijke ventilatie door roosters. Het open zetten van ramen levert natuurlijk frisse lucht op, maar er verdwijnt ook warme lucht.

Vocht
In veel woningen is het binnenshuis ongezond. Te veel stikstofdioxide, huismijt, stof of zelfs schimmel. Per dag produceert een gezin meer dan tien liter vocht in huis. Dat gebeurt vooral door te koken, te wassen, en zelfs door gewoon te ademen. Vocht dient afgevoerd te worden door goed te ventileren.

Gezondheid
Ventileren is een noodzaak om het in de woning prettig en gezond te houden. Een kwart van de Nederlanders kampt met gezondheidsklachten door met name vocht en onvoldoende frisse lucht in huis. De klachten kunnen concentratiestoornissen, chronische verkoudheid en vermoeidheid zijn, maar ook het ontwikkelen van astma en allergieën.

Mechanisch
HR-ventilatiesystemen zijn mechanische ventilatiesystemen die de verse buitenlucht voorverwarmen met de afgezogen binnenlucht, zodat er een minimum aan warmteverlies optreedt. Bij gebalanceerde ventilatie wordt de aan- en afvoer van de ventilatielucht door het gebruik van ventilatoren in evenwicht gebracht. Dit systeem worden in veel nieuwbouw woningen toegepast. De ventilatie is dan gekoppeld aan de verwarming.

Hybride
Het ventileren kan ook zowel mechanisch als natuurlijk gebeuren. Een hybride vorm van ventileren wat bijdraagt aan een zo goed mogelijk binnenklimaat, een goed thermisch comfort in de winter en zomer, en een goede luchtkwaliteit met een acceptabel energiegebruik. Het systeem werkt met een centrale mechanische afzuiging en een natuurlijke toevoer. In elke woonruimte wordt de luchtkwaliteit gemeten met een sensor. Bij overschrijding van een bepaalde CO2 waarde treedt de mechanische afzuiging in werking.

Veel studies tonen het directe verband tussen gebrekkige ventilatie in huis en gezondheidsklachten. Uit de praktijk blijkt dat voor een gezond binnenhuisklimaat de minimumventilatie van het Bouwbesluit onvoldoende is als deze niet op de hoogste stand is afgesteld. 

Ventilatie rooster info.