Nieuwbouw oplevering: even geduld!

Bouwen met ruime prognoses is lastig plannen
Wie binnenkort een nieuwbouwwoning gaat kopen, wil ongetwijfeld weten wanneer hij de sleutel krijgt. Maar duidelijkheid krijgen over het moment van oplevering, is nog niet zo makkelijk. Hoe zit dat precies?
Bij de verkoopinformatie van een nieuwbouwwoning zit vaak een prognose van de oplevering. Meestal houdt de aannemer daarin een stevige slag om de arm. Hij zegt bijvoorbeeld: 'de oplevering van de eerste woningen in het project zullen naar verwachting plaatsvinden vanaf medio volgend jaar'.

Eerste woningen? Naar verwachting? Vanaf medio? Ach ja, denkt u misschien. Hoeveel later kan het worden? De aannemer kan met goed fatsoen toch niet al te veel afwijken van de prognose? Met goed fatsoen niet, nee. Maar juridisch gezien vaak wel.

Doe een aannemingsovereenkomst check
In de aannemingsovereenkomst liggen de afspraken met uw aannemer vast. Dus als u wilt weten in hoeverre de aannemer van de prognose van de oplevering kan afwijken, kunt u in het contract kijken. Toch is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want een concrete datum van oplevering vermeldt de overeenkomst niet. 

Om te achterhalen hoe lang het mag duren voordat de oplevering plaatsvindt, moet u vaak allerlei termijnen uit het contract bij elkaar optellen, zoals de termijn voor de opschortende voorwaarden, de start bouw, het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer en het aantal overeengekomen bouwdagen.

Mag het een jaar meer zijn?
Als het u al lukt om u door die bouwtijdenspaghetti heen te worstelen, blijkt vaak dat de oplevering best eens een half jaar tot een jaar later kan worden dan de prognose van de aannemer. En treden er vertragingen op ten opzichte van de prognose, dan draagt u daar de gevolgen van. Alleen als de aannemer de in het contract afgesproken bouwtijd overschrijdt, kunt u de schade vergoed krijgen.

Het verkeerde been
Regelmatig zie ik dat kopers van een nieuwbouwwoning eenvoudigweg uitgaan van de prognose, maar de contractuele bouwtijd niet goed in beeld hebben. Een belangrijk aandachtspunt dus bij de check van uw aannemingsovereenkomst. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als aannemers huizenkopers niet langer op het verkeerde been zetten.