Expo Communications BV

Minervum 7444 B
4817 ZG Breda
Tel. 076-5710351
KvK. 20156880
info@expocommunications.nl

PRIVACY STATEMENT Expo Communications BV

Algemeen
In dit privacy statement geeft Expo Communications BV informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Expo Communications BV.

Expo Communications BV is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.realiseerjedroomhuis.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website www.realiseerjedroomhuis.nl van Expo Communications BV, de klanten van Expo Communications BV en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Expo Communications BV en verder alle personen van wie Expo Communications BV persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Expo Communications BV.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Expo Communications BV worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.realiseerjedroomhuis.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.realiseerjedroomhuis.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail adres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

Gebruik van persoonsgegevens
Expo Communications BV gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

Inschakeling van derden
Expo Communications BV heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens ID Factory (gevestigd aan de Loeffstraat 34, 5142 ER Waalwijk) ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Expo Communications BV persoonsgegevens verwerkt. Expo Communications BV heeft met ID Factory een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Cookies
Deze website van Expo Communications BV maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Expo Communications BV gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Expo Communications BV heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Expo Communications BV bereiken via telefoon 076-571 03 51 en per e-mail: info@expocommunications.nl

Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Deze is in iedere nieuwsbrief aanwezig. Een e-mail zenden naar info@expocommunications.nl is ook mogelijk. Als u een klacht heeft over hoe Expo Communications BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Expo Communications BV opnemen door een mail te sturen naar info@expocommunications.nl of te bellen met 076-571 03 51.

Bewaartermijn
Expo Communications BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging
Expo Communications BV heeft in de verwerkersovereenkomst met ID Factory passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacy statement
Expo Communications BV behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Expo Communications BV adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Cookie statement
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of telefoon. We kunnen cookies van onszelf of derden plaatsen op onze websites. Dit doen we om onze website optimaal te laten functioneren, onze dienstverlening te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Op onze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technieken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder vind je een overzicht van cookies die geplaatst worden door onze website.

Cookie
Partij die de cookie plaatst
Doel
Bewaartermijn
fr
Facebook
Wordt gebruikt om het surfgedrag op onze website te bekijken. Met deze gegevens kunnen campagnes relevanter worden ingezet.
90 dagen
cid; uid
Adform
Wordt gebruikt om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden campagnes verbeterd.
max. 60 dagen
IDE
DoubleClick
Wordt gebruikt om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden campagnes verbeterd.
max. 390 dagen