Wat zijn de kosten van verhuizen eigenlijk?


Laten we eerst eens beginnen met wat mensen denken wat de kosten zijn.

Uit onderzoek van goedkoopverhuizen.nl blijkt dat slechts 31% een idee heeft wat de verhuiskosten zijn, terwijl 38% aangeeft hier nog nooit over nagedacht te hebben.

Gemiddelde kosten verhuizen

Vervolgens werd gevraagd een prijsinschatting te maken van een concreet verhuisvoorbeeld (afstand 50 km, van huis met 5-kamers naar huis met 5-kamers, een gezin met 4 personen). Slechts 8% van de ondervraagden blijkt een accurate prijsinschatting te maken van de gemiddelde kosten: EUR 1.625. Meer dan de helft van de respondenten meent dat de verhuiskosten meer dan EUR 1.000 zijn. Dit terwijl ook spelers op de markt zijn die het voor minder dan dit bedrag doen. Overigens zijn er tal van manieren om te besparen, zo stelt Martin Hobbel van de branchevereniging Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Geen stress

De prijs is doorgaans leidend bij dit soort zaken, maar wat zijn zowel nog meer redenen voor mensen om met een verhuisbedrijf in zee te gaan?
De helft geeft aan dat dit met gemak of met geen stress te maken heeft. "Geen zorgen en stress"  en "het ontzorgt" waren redenen die veel mensen aandroegen. Daarnaast verhuist 13% niet zelf omdat het dan niet verzekerd is.

Overigens is de groep die laat verhuizen groter (59%) dan de groep die het zelf doet (41%), waarbij de geënquêteerden in de laatste groep aangeven dat de voornaamste reden om het zelf te kon de kosten zijn. Daarnaast gaf 29% aan eigenlijk nog nooit aan de mogelijkheid om een verhuisbedrijf in te schakelen gedacht te hebben.

Tot slot, we hebben het hier gehad over de kosten van het feitelijke verhuizen: de inpak- en sjouwkosten. De andere, algemene kosten en de zorgen die bij het verhuizen komen kijken hebben we hier buiten beschouwing gelaten. Te denken valt aan de overdrachtsbelasting, de makelaarskosten, maar ook alle kleine zaken, van het overzetten van gas, elektriciteit en licht, tot het aansluiten van (alles-in-1) abonnementen of het kopen van rolcontainers, om maar eens wat te noemen, zijn uiteraard zaken die de nodige sores met zich mee brengen.