WOZ waarde?

De laatste tijd is de WOZ waarde veel in het nieuws geweest. 'Een te hoge WOZ waarde' of 'bezwaar maken tegen de WOZ waarde' zijn veel genoemde kreten, maar wat is nu de WOZ waarde van je huis?

De WOZ waarde van je woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2012 is de waardepeildatum 1 januari 2011. Je gemeente baseert de waarde van de woning op onder meer de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De Waarderingskamer ziet erop toe dat gemeenten de WOZ goed uitvoeren. Toch is de WOZ-waardebepaling nogal eens onnauwkeurig en zou je bezwaar kunnen maken.

De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd en is de grondslag voor:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Eigenwoningforfait
  • Watersysteemheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Erf- of schenkbelasting

Toezichthouder de Waarderingskamer publiceert jaarlijks de gemiddelde stijgingen en dalingen van WOZ-waarden per gemeente. Inmiddels zijn de cijfers 2012 voor vrijwel alle gemeenten bekend. Wijkt de WOZ-waardeontwikkeling van jouw woning sterk af van het gemiddelde in je gemeente, dan kan dat reden zijn om bezwaar te maken.

Wil je meer weten over de WOZ of zit je nog met vragen over de WOZ vol dan gratis en gemakkelijk vanachter uw computer het seminar WOZ gehouden op woensdagavond 14 maart a.s. georganiseerd door Vereniging Eigen Huis

Aanmelden is niet meer mogelijk

Bron: www.eigenhuis.nl