Zonwering in je inboedelverzekering?

Zonwering is een breed begrip, waar allerlei zonneschermen onder vallen. Denk maar aan een markies of aan een elektrisch bedienbaar zonnescherm. Zonwering bevindt zich aan de buitenkant van het huis en is aan de buitenzijde bevestigd. Het huis valt onder de opstalverzekering, maar hoe zit het dan met de zonwering? Er zijn daarover afspraken gemaakt en die luidt dat zonwering onder de dekking van de inboedelverzekering valt. Hoewel zonwering niet onder de letterlijke betekenis van inboedel valt.

Schade aan zonwering buitenzijde woning
Schade aan zonwering valt dus onder de inboedelverzekering. Heb je de inboedel en de zonwering nog niet verzekerd? Het is wel raadzaam om dat te doen en de premie is op maandbasis niet eens hoog bij een goedkope inboedelverzekering afsluiten. Er kan op allerlei manieren schade ontstaan aan de zonwering. Een van de veelvoorkomende oorzaken is dat er plotseling een hevige storm opsteekt. Als de zonwering dan schade oploopt, krijg je van de verzekeraar een vergoeding.

Voorwaarden schadevergoeding zonwering buitenshuis
De voorwaarden variëren per verzekeraar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bij schade door de storm er geen sprake is van vergoeding van de nieuwwaarde. Er staat dan in de polisvoorwaarden opgenomen dat de schade aan zonwering voor een vergoeding op basis van de dagwaarde in aanmerking komt. Ook geldt er doorgaans een maximaal verzekerd bedrag voor zonwering per gebeurtenis. De hoogte daarvan kan bijvoorbeeld gesteld worden op 2.500 euro als de schade door storm is veroorzaakt.

Zonwering binnenshuis
Het begrip zonwering is doorgaans van toepassing op zonneschermen die buitenshuis aan de woning zijn bevestigd. Het begrip is echter breder te trekken, want ook in huis zijn er natuurlijk verschillende vormen van zonwering toe te passen. Te denken valt aan zonwering voor binnenshuis in de vorm van jaloezieën net als aan rolgordijnen en vouwgordijnen die bescherming bieden tegen de zon. Al deze vormen van zonwering vallen standaard onder de dekking van de inboedelverzekering. Het zijn namelijk losse onderdelen die weliswaar gemonteerd zijn, maar er ook af te halen zijn om bijvoorbeeld naar een nieuwe woning mee te nemen. Alles wat zich los in huis bevindt, valt daarom onder de dekking van de inboedelverzekering.

Verzekerd tegen brand, diefstal, storm en waterschade
Breekt er bijvoorbeeld een brandje uit en vliegt het rolgordijn in brand dan volgt er een schadevergoeding. Dat is ook het geval bij diefstal van zonwering uit je woning net als indien er sprake is van stormschade of waterschade. Dit zijn externe factoren, maar het is ook mogelijk dat jij of een van je gezinsleden per ongeluk schade toebrengt aan de zonwering binnenshuis. Dat is niet zondermeer verzekerd, maar alleen als je de meest uitgebreide dekking hebt voor de inboedelverzekering. De minst uitgebreide dekking voorziet namelijk niet in een vergoeding van schade op het moment dat jij de veroorzaker bent. Het is daarom raadzaam om bij het afsluiten van een inboedelverzekering te letten op de dekking. Kijk goed voor welke schade je precies verzekerd bent. Check daarvoor onder meer de polisvoorwaarden van de verzekering.