Je tuin meefinancieren. Kan dat?

Als je een nieuwbouwwoning koopt kun je de inrichting helemaal zelf bepalen. Zo creëer je een huis dat perfect bij je past. Dit brengt natuurlijk wel veel werk en kosten met zich mee. In het huis moet er nog veel gebeuren, denk aan alle muren en vloeren. Maar dat is niet het enige. Als jouw nieuwe droomwoning een tuin heeft moet je deze vaak nog helemaal aanleggen. En zo’n tuinaanleg is meestal behoorlijk prijzig. Hoe pak je dit qua kosten aan? Als betalen met eigen geld voor jou geen optie is, dan kun je overwegen het mee te financieren in de hypotheek. In dit artikel leggen we uit wat bij nieuwbouw mogelijk is.

Nieuwbouwhypotheek
Om te beginnen is het belangrijk om te weten hoe een nieuwbouwhypotheek werkt. Deze sluit je af voor de totale marktwaarde. Dat is inclusief de kosten voor de grond, de stichtingskosten en meerwerk. Je moet in een bouwplan het kostenplaatje van de werkzaamheden opnemen voor al het meerwerk, zoals de keuken en vloer. En dat geldt ook voor de tuin, aangezien dit als een verlengde van de woonkamer wordt gezien en daarom onroerend goed is. Per deelwerkzaamheid leg je de verwachte kosten vast.

Uitbetaling nieuwbouwhypotheek
Bij nieuwbouw betaal je meestal eerst de grond waar de woning op komt te staan. Het overige deel van de lening wordt op een aparte rekening geplaatst, het bouwdepot. Daaruit betaal je de bouw van de woning. Daarbij hoort ook het meerwerk dat je eerder in het bouwplan hebt opgenomen. Hierin is een bedrag gereserveerd voor alle deelprojecten van het huis. Zo kun je daar voor de tuin bijvoorbeeld de kosten van een schutting of tegels in opnemen.
Hoe zit het bij een hypotheek met NHG?
Bij een hypotheek met NHG moet je rekening houden met de maximale kostengrens. Tot 1 juli 2016 is dat € 245.000, inclusief het bouwdepot en álle bijkomende kosten. Vanaf 1 juli 2016 daalt dit maximum nog verder naar € 225.000.

Hoe zit het voor en tijdens de bouw met de nieuwbouwhypotheek?
Een projectontwikkelaar investeert door grond te kopen en daar naderhand iets op te bouwen. Meestal start zo’n bouwproject niet meteen, waardoor de investering een tijd lang niks oplevert voor de ontwikkelaar. Om dit te compenseren zal hij de koopsom iets hoger maken. Is jouw koopovereenkomst rond als de bouw al een tijdje bezig is? Dan betaal je bouwrente over de bouwtermijnen die al voorbij zijn. Deze extra kosten mag je meenemen in de nieuwbouwhypotheek.

Hoe werkt een bouwdepot en wat mag je eruit betalen?
De looptijd van een bouwdepot is twee jaar. Zo lang heb je dus de tijd om alle uitgaven te doen van jouw bouwplan. Je betaalt rente over jouw nieuwbouwhypotheek. Daarnaast ontvang je een rentevergoeding voor het resterende geld in jouw bouwdepot. Het beste is als de hypotheekrente en rentevergoeding even hoog zijn. Naarmate de tijd vordert gaan de kosten voor jou echter stijgen. Dit komt door rentevergoeding daalt, terwijl de lasten van de hypotheekrente gelijk blijven. Dit renteverlies tijdens de bouw kan meegefinancierd worden in de nieuwbouwhypotheek.

Aan het opnemen van geld uit het bouwdepot zijn regels verbonden die de hypotheekverstrekker heeft vastgesteld. Let er daarom goed op dat de kosten die jij uit het depot wilt betalen overeenkomen met die voorwaarden. Zorg er in elk geval voor dat elke factuur die je wilt declareren past bij het bouwplan.