Ventileren is een must!

Gedreven door milieuvraagstukken en de noodzaak van energiebesparing roept de overheid al jaren op om elk kiertje in onze woningen te dichten. Isolatie is namelijk een eerste belangrijke stap in energiebesparing.

Door al deze aandacht voor isolatie wordt de kwaliteit van ons binnenklimaat er niet beter op. Voordat we onze woningen gingen isoleren, ging luchtverversing vrijwel vanzelf via naden en kieren. Nu moeten we nadenken over actief ventileren om te zorgen voor voldoende frisse lucht in huis.

Waarom is woningventilatie zo belangrijk?
Als we een ruimte niet voldoende ventileren, ontstaat een slecht binnenklimaat en een voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals benauwdheid, hoesten, uitdroging en hoofdpijn.

We verblijven ruim 70% van de tijd in huis. We koken, eten, slapen en douchen en daarmee vervuilen we de lucht in huis. Ook met onze ademhaling zetten we zuurstof om in CO₂, waardoor dit gehalte in de woning ongezond hoog wordt. In de steeds beter geïsoleerde huizen zijn geen luchtstromen van binnen naar buiten of andersom. Er komt dus niet voldoende ‘verse’ lucht van buiten naar binnen en de ‘gebruikte’ lucht kan ook niet naar buiten worden afgevoerd.

Vervuilende elementen in onze woning
Er zijn veel vervuilende stoffen in onze woning waar we ons helemaal niet bewust van zijn:

 • De constructie van het huis (gebruikte (bouw)materialen),
 • De luchtkwaliteit in de omgeving (verkeersdrukte),
 • Verf- en schoonmaakmiddelen,
 • Interieur (stoffen in vloerbedekking of wandbekleding, lijm van meubels),
 • Vocht (koken, douchen, wassen),
 • CO₂ (ademhaling),
 • Allergenen (huisstofmijten, schimmels, haren van huisdieren),
 • Verbrandingsproducten (roken, koolmonoxide en stikstof door slecht functionerende geiser, open haard of koken op gas),
 • Fijnstof (door open haarden en houtkachels, tabak, tapijten, sommige schoonmaakmiddelen en tijdens het koken.).

Weetje: Er wordt veel gesproken over fijnstof vanwege het verkeer, maar TNO toont in diverse onderzoeken aan dat de concentratie van fijnstof in slecht geventileerde woningen soms tot 4 keer hoger.

Luchten of ventileren?
Velen denken dat luchten door het openzetten van een raam of deur genoeg is om een ruimte van voldoende frisse lucht te voorzien. Maar er is een duidelijk verschil tussen luchten en ventileren. Luchten is nuttig om snel extra vervuilde lucht (of stank), zoals na verven, koken of douchen af te voeren, maar het is geen vervanging van ventileren. Het effect is snel weg: zodra het raam dicht gaat hoopt de vervuiling direct weer op. Als je goed wilt ventileren, moet je 24 uur per dag ventileren, zo zorg je ervoor dat er voldoende schone lucht in de woning komt.

Dé ventilatiespecialist
Jaga biedt de ventilatieoplossing Oxygen2 voor decentrale (dus in elke ruimte afzonderlijk), mechanische vraaggestuurde ventilatie. De aangevoerde lucht komt rechtstreeks van buiten. Er zijn dus geen luchttoevoerkanalen of verlaagde plafonds nodig. Oxygen2 is vraaggestuurd, meet automatisch CO₂ en/of vocht en ventileert automatisch op plaatsen en tijden waar en wanneer dat nodig is.
De kant-en-klare-ventilatie-unit kan onzichtbaar ingebouwd worden binnen een Jaga radiator. Zo is er maar één toestel nodig voor ventilatie én verwarming. Oxygen2 is er ook als stand-alone, dus zonder radiator.

Wat kun je nog meer doen? Tips om thuis beter te ventileren.
Natuurlijk is de beste ventilatieoplossing het plaatsen van een ventilatiesysteem, maar je kunt ook zelf in je eigen woning al veel doen om beter te ventileren en het binnenklimaat frisser en gezonder te maken. Tips om de woning zo goed mogelijk te ventileren:

 1. Pak de oorzaak van ongezonde lucht aan: rook niet binnen, ventileer extra tijdens koken, klussen, douchen en als er veel mensen in huis zijn, bijvoorbeeld door een raam te openen of de mechanische ventilatie op een hogere stand te zetten.
 2. Zorg dat lucht in huis kan doorstromen, via ruimte onder deuren of eventueel via roosters in binnenmuren of -deuren. Zorg dat er voldoende lucht langs de overgordijnen kan als deze dicht zijn en laat de lucht circuleren rond kasten die tegen een buitenmuur staan opgesteld door kasten vrij te plaatsen van de wand.
 3. Zorg voor goede extra ventilatie van de keuken en de badkamer, met een afzuigkap of eenvoudige ventilator. Of zet zeker 2 uur een raam open na vocht producerende of vervuilende activiteiten.
 4. Verminder vocht in huis door na het douchen en baden de wand en vloertegels droog te maken. En droog de was zo min mogelijk in de woning. Kook met deksels op de pan.
 5. Laat klepraampjes zo veel mogelijk open en laat ventilatieroosters altijd open (ook in de winter); nodig voor de aan- en afvoer van lucht.
 6. Zorg voor een goed onderhouden ventilatiesysteem. Neem hiervoor een ventilatiedeskundige in de arm.